ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหมู่ที่ 4 บ้านโนนตูม ตำบลลำคลอง - หมู่ที่ 11 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลลำคลอง pdf icon
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า - หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด ตำบลลำปาว pdf icon
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านหนองสอกลาง pdf icon
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563  pdf icon
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  pdf icon
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563  pdf icon