ฝึกอาชีพ 1
 ฝึกอาชีพ 2
 ฝึกอาชีพ 3

 

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายจตุรพล  อุ่นสถิตย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการทำธุงอีสานและการทำสายคล้องหน้ากากอนามัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองสอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์