วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายจตุรพล อุ่นสถิตย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลหนองสอ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - วันที่ 4 มกราคม 2565 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรลำปาว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลตำบลหนองสอ


เปิดศูนย์ 29 ธ.ค 1
เปิดศูนย์ 29 ธ.ค 2

เปิดศูนย์ 29 ธ.ค 3