วันที่ 28 ธันวาคม 2564 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน 904 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยพัฒนาทำความสะอาดถนน ทาสีสะพาน และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลหนองสอ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

จิตอาสา 28 ธ.ค1

จิตอาสา 28 ธ.ค 2

จิตอาสา 28 ธ.ค3

จิตอาสา 28 ธ.ค4

จิตอาสา 28 ธ.ค.5

จิตอาสา 28 ธ.ค6