วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองสอ จิตอาสา มอบเงิน และเครื่องยังชีพ ช่วยเหลือ นางคำพันธ์ ภูลมผา ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมทำความสะอาดสถานที่เกิดเหตุ 

 ไฟไหม้ 1  ไฟไหม้ 2
 ไฟไหม้ 3  ไฟไหม้ 4
 ไฟไหม้ 5  ไฟไหม้ 6
 ไฟไหม้ 7  ไฟไหม้ 8