วันที่ 21 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลหนองสอ ร่วมปลูกต้นไม้บนนถนนสายรอง ตามโครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษ์แผ่นดิน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564