เปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนหนองสอ ๒๑๐๘๒๐ เปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนหนองสอ ๒๑๐๘๒๐ 0 เปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนหนองสอ ๒๑๐๘๒๐ 4 เปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนหนองสอ ๒๑๐๘๒๐ 5
เปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนหนองสอ ๒๑๐๘๒๐ 2 เปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนหนองสอ ๒๑๐๘๒๐ 9 เปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนหนองสอ ๒๑๐๘๒๐ 8 เปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนหนองสอ ๒๑๐๘๒๐ 6

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนประจำตำบลลำปาว (เทศบาลตำบลหนองสอ) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายจตุรพล อุ่นสถิตย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทน อสม.ในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้