timeline 25640729 105703  timeline 25640729 105653 timeline 25640729 105705 
timeline 25640729 105707 timeline 25640729 105722 timeline 25640729 105712 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยนายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร