โครงการจิตอาสา กิจกรรม Kick OFF ๒๑๐๗๓๐ 3

 โครงการจิตอาสา กิจกรรม Kick OFF ๒๑๐๗๓๐ 2  โครงการจิตอาสา กิจกรรม Kick OFF ๒๑๐๗๓๐ 4
 โครงการจิตอาสา กิจกรรม Kick OFF ๒๑๐๗๓๐  S 4219115  โครงการจิตอาสา กิจกรรม Kick OFF ๒๑๐๗๓๐ 0

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองสอ ได้จัดกิจกรรม "จิตอาสาพระราชทาน" ด้วยการทำความสะอาดค่ายลูกเสือลำปาว หมู่ที่ 10 ตำบลลำปาว เพื่อปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลสนามชุมชน (community Isolation) เทศบาลตำบลหนองสอ โดยมีนายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธาน