เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองสอ ได้รับเกียรติจากนายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้" ตามโครงการบ้านพอเพียง จำนวน 6 หลังคาเรือน ๆ ละ 20,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) รวมเป็นเงินงบประมาณ 120,000 บาท 

ซ่อมบ้าน 2 ซ่อมบ้าน 1 ซ่อมบ้าน 3
ซ่อมบ้าน 4 ซ่อมบ้าน 5 ซ่อมบ้าน 6