ติดต่อ-สอบถาม
ตำแหน่ง:
ผู้ดูแลเว็บไซต์
ที่อยู่:
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอ
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
46000
ไทย
โทรศัพท์:
0-4388-4058,0-4301-0473
โทรสาร:
0-4388-4058
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
Email:nongsor2021@gmail.com
Send an Email